Kemi ingår i livets alla processer och i allt omkring oss. Ekologiska samband mellan mark, vatten, luft, växter och djur är i grunden kemiska. Kemister kan arbeta med allt från ekologiska frågeställningar till design av nya bioaktiva föreningar som kan bli framtidens läkemedel. Kemister kan även utveckla nya föreningar för användning inom exempelvis nanoteknologi eller elektronik.

Kurser i kemi ges vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall och även på distans. Detta gör att du, med hjälp av IT-stöd, kan läsa stora delar av det första årets grundläggande kemi hemifrån. Vill du fördjupa dina studier kan du hos oss specialisera dig med kurser i analytisk, fysikalisk och organisk kemi. Kurser inom dessa områden erbjuds på både grund- och avancerad nivå och kan leda till en kandidat-, magister-, eller masterexamen i kemi. Även vissa allmänbildande eller yrkesinriktade kurser ges inom ämnet, i kursbeskrivningen benämnda som breddkurser.

Mittuniversitetet erbjuder även forskarutbildning inom kemiämnet, där vi idag driver projekt inom organisk, fysikalisk och analytisk kemi. Bland annat arbetar vi med syntes av feromoner, vilka är de biologiska ämnen som styr parningsbeteendet hos insekter. Resultaten kan på sikt leda till miljövänliga sätt att begränsa angrepp av skadeinsekter på skog. Vi utvecklar även analysmetoder för att förstå hur träden tar upp mineralnäringsämnen. Detta har betydelse för hur ett uthålligt skogsbruk ska bedrivas.

Det finns goda möjligheter att förlägga delar av dina kemistudier vid ett utländskt universitet, och flera av våra studenter har läst kurser eller gjort examensarbeten utomlands.

En utbildning i kemi kan bland annat ge dig jobb med forsknings- och utvecklingsarbete eller avancerat analysarbete inom såväl privat som offentlig sektor. Kemi är också en viktig del inom naturvetenskaplig lärarutbildning för arbete inom både grund- och gymnasieskolan.

Vi erbjuder även ytterligare kemikurser på både grundläggande och avancerad nivå samt möjlighet att göra både självständiga arbeten och examensarbeten inom våra forskningsområden.