Från hushållsapparater till bilar – inom alla tekniska områden har designen blivit allt viktigare i takt med att konkurrensen hårdnat. Det växande behovet av snygga och smarta produkter har ökat efterfrågan på civilingenjörer kunniga inom såväl design som konstruktion och beräkning.

Vid Mittuniversitetets drivs utbildningen civilingenjör i teknisk design och utbildningen fokuserar på produktutveckling, att arbeta med att utveckla nya eller förbättrade produkter. Inom ämnet får du utveckla ditt intresse för teknik, din kreativitet och förmågan att leda arbete inom ett spännande område.

Teknisk design vid Mittuniversitetet ger dig förmåga att arbeta efter designmetodikens principer: stor användarnytta, effektiv tillverkningsteknik och attraktiv form. Du får en gedigen teknisk utbildning samtidigt som du kan arbeta med designverktyg och kommunicera med tekniker och designer på deras eget språk.