Institutionen för naturvetenskap erbjuder utbildning och forskning inom:

Biologi

Biologi är läran om livet. Inom ämnet studeras levande organismers organisation och funktion – hur de lever, fortplantar sig, tillväxer och dör. Biologin omfattar nivåer från biomolekyler till hela...

Fysik

Fysik behandlar sambanden för det allra minsta och det allra största. Vilka är materiens byggstenar och hur växelverkar de? Vad bestämmer universums struktur? Fysiken ställer upp modeller och samba...

Kemi

Kemi ingår i livets alla processer och i allt omkring oss. Ekologiska samband mellan mark, vatten, luft, växter och djur är i grunden kemiska. Kemister kan arbeta med allt från ekologiska...

Maskinteknik

Genom att välja maskinteknik ger du dig själv möjligheter till en spännande framtid. Om du är kreativ och tycker om förändringar är en maskinteknisk utbildning en utmärkt bas. I Mittuniversitetets...

Teknisk design

Från hushållsapparater till bilar – inom alla tekniska områden har designen blivit allt viktigare i takt med att konkurrensen hårdnat. Det växande behovet av snygga och smarta produkter har ökat...

Teknisk fysik

Ämnet teknisk fysik är definierat som kunskapen om atomära, molekylära och fasta materials egenskaper, uppbyggnad, och växelverkan, samt materialens tillverkning och effekter på omgivningen och der...