Program och kurser

Institutionen för naturvetenskap har ett brett utbud av fristående kurser, en del helt webbaserade, några på distans med träffar och andra på campus. Kurserna varierar i allt från 4,5 hp, 7,5 hp upp till kurspaket på 30hp.