Institutionen för omvårdnad finns på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom ämnet omvårdnad.

Vår institution erbjuder kurser, grundutbildning och utbildning på avancerad nivå.

Våra grundutbildningsprogram är Sjuksköterskeprogrammet och Programmet för psykisk hälsa/ohälsa – särskild komplicerad problematik.

På avancerad nivå erbjuds:

  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

Vi erbjuder även Masterprogram i omvårdnad med möjlighet till magisterexamen i omvårdnad. 

Vid institutionen finns även forskarutbildning i omvårdnad och vår forskning bedrivs inom ämnet omvårdnadsvetenskap.

Kontakt

Marie Häggström

Prefekt |Head of Department

010-1428669