Institutionen för omvårdnad (OMV)

Institutionen för omvårdnad (OMV)

Institutionen för omvårdnad finns på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inbegriper utbildning och forskning inom området omvårdnad.

Institutionen för omvårdnad ansvarar för en grundutbildning – Sjuksköterskeutbildningen. Här finns även specialistutbildningar som psykiatrisjuksköterska, barnsjuksköterska och distriktssjuksköterska.

Kontakt

Marie Häggström

Prefekt |Head of Department

010-142 86 69