Institutionen för omvårdnad (OMV)

Institutionen för omvårdnad finns på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inbegriper utbildning och forskning inom området omvårdnad.

MI7A0783.jpg

Institutionen för omvårdnad ansvarar för en grundutbildning – Sjuksköterskeutbildningen. Här finns även specialistutbildningar som psykiatrisjuksköterska, barnsjuksköterska och distriktssjuksköterska.

Kontakta OMV-institutionen

Prefekt:
Marie Häggström

Postadress:
OMV
831 25  Östersund
eller
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Campusvägen, Hus K, Östersund
Holmgatan 10, Hus D, Sundsvall

OMVexp@miun.se