Institutionen för omvårdnad (OMV)

Institutionen för omvårdnad finns på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inbegriper utbildning och forskning inom området omvårdnad.

Institutionen för omvårdnad ansvarar för en grundutbildning – Sjuksköterskeutbildningen. Här finns även specialistutbildningar som psykiatrisjuksköterska, barnsjuksköterska och distriktssjuksköterska.

Kontakt

Marie Häggström

Prefekt |Head of Department

010-142 86 69