Vid institutionen för omvårdnad bedrivs forskning med målet att utveckla kunskap och metodik för bättre och tryggare omvårdnad under hela livet. Vår forskning utgörs främst av tillämpad forskning som syftar till att samt främja hälsa och välbefinnande, samt förebygga och bistå vid sjukdom.

Läs mer om vår forskning och forskningsutbildning länkarna nedan.

Forskargrupper