Här  kan du läsa om vår forskning och om forskarutbildning.

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

Ämnet

Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen. Ämnet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet samt på en helhetssyn på människan.