Medicinsk/kirurgisk omvårdnad

Spara favorit 20 nov november 2015

Forskningsområdet berör svåra vårdsituationer utifrån patient-, personal- och närståendeperspektiv företrädesvis inom områdena hjärtinfarkt, ortopedisk kirurgi, kronisk smärta och cancer.

Ett särskilt fokus har lagts på forskning inom området existentiella frågor i samband med svår sjukdom och palliativ vård. I projektet har data insamlats och bearbetats såväl kvalitativt som kvantitativt. Forskningen inom området psykiatrisk omvårdnad har så långt genererat fem doktorsavhandlingar och totalt omkring 50 vetenskapliga internationella publikationer.