Omvårdnad av äldre

Spara favorit 20 nov november 2015

Forskningsområdet tar sin utgångspunkt i att äldre personer löper större risk, inte bara för sjukdom, utan även för ensamhet och isolering på grund av förlust av vänner, familjemedlemmar och närstående.

Forskningen inom området har fokuserat på hälsa, levnadsomständigheter, fysisk och psykisk sjukdom samt fysiska försämring och berört både äldre personer som bor i eget hem och de som bor på institution. Både kvalitativ och kvantitativa metoder har använts i forskningen. Forskningsområdet har genererat tre doktorsavhandlingar och cirka 50 vetenskapliga internationella publikationer.