Psykiatrisk omvårdnad

Spara favorit 20 nov november 2015

Detta område har fokuserat på relationen mellan personen med psykisk ohälsa och/eller deras närstående och vårdpersonalen, även socialt nätverk har berörts.

Betydelsen av fysisk aktivitet för personer med psykisk ohälsa kommer att studeras i ett nystartat projekt. I projektet har data insamlats och bearbetats såväl kvalitativt som kvantitativt. Forskningen inom området psykiatrisk omvårdnad har så långt genererat fyra doktorsavhandlingar och totalt omkring 40 vetenskapliga internationella publikationer.