Reproduktiv hälsa/barn och ungdom

Spara favorit 20 nov november 2015

Detta område består av två team (Reproduktiv hälsa och Barn och ungdom) som har gemensamma beröringspunkter. Inom området reproduktiv hälsa har undersökts om kejsarsnitt är en akut utväg eller en genväg såväl kvantitativt som kvalitativt.

Projektet har till dags dato genererat två doktorsavhandlingar och omkring 40 vetenskapliga publikationer. Området barn och ungdom har fokus legat på barns fysiska och psykiska hälsa, frågeställningar som bearbetats kvalitativt och kvantitativt. Området har genererat tre doktorsavhandlingar och omkring 20 vetenskapliga publikationer.