Kontakta OMV-institutionen

Prefekt:
Marie Häggström

Postadress:
OMV
831 25  Östersund
eller
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Campusvägen, Hus K, Östersund
Holmgatan 10, Hus D, Sundsvall

OMVexp@miun.se

Institutionen för omvårdnad (OMV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Programmet för psykisk hälsa/ohälsa – särskild komplicerad problematik
Programansvarig: Caroline Söderqvist
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund, OMVexp@miun.se

Sjuksköterskeutbildning
Programansvarig: Helén Rönning
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund (Sundsvall), Mikael Wassdahl (Östersund), OMVexp@miun.se

Specialistutbildning barnsjuksköterska
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm 
Kursansvarig: Lena Junehag
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin, OMVexp@miun.se

Specialistutbildning distriktssköterska
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm
Kursansvarig: Åsa Carlsund och Ylva Rönngren
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin, OMVexp@miun.se

Specialistutbildning psykiatrisjuksköterska
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm
Kursansvarig: Ylva Rönngren
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin, OMVexp@miun.se

Masterprogram i omvårdnad
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin, OMVexp@miun.se

Ämne

Medicinsk vetenskap
Ämnesföreträdare: David Haage

Omvårdnad
Ämnesföreträdare: Malin Rising-Holmström