Kontakt

Kontakta OMV-institutionen

Prefekt:
Marie Häggström

Postadress:
OMV
831 25  Östersund
eller
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Campusvägen, Hus K, Östersund
Holmgatan 10, Hus D, Sundsvall

OMVexp@miun.se

Institutionen för omvårdnad (OMV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sjuksköterskeutbildning
Programansvarig: Helén Rönning
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund (Sundsvall), Mikael Wassdahl (Östersund)

Specialistutbildning barnsjuksköterska
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm 
Kursansvarig: Lena Junehag
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin

Specialistutbildning distriktssköterska
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm
Kursansvarig: Åsa Carlsund och Ylva Rönngren
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin

Specialistutbildning psykiatrisjuksköterska
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm
Kursansvarig: Ylva Rönngren
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin

Ämne

Medicinsk vetenskap
Ämnesföreträdare: David Haage

Omvårdnad
Ämnesföreträdare: Malin Rising-Holmström