Language Lab är en forskningsgrupp som undersöker olika aspekter av språkkognition och psykolingvistik.

language

Language Lab undersöker olika aspekter av språkpsykologi, inklusive tvåspråkighet. Pågående projekt inkluderar: emotion hos tvåspråkiga, andraspråksanvändning, beslutsfattande på sitt första- respektive andraspråk, prosodi, språk och social grupper, åldersbedömning av röster, och så vidare.

Vi samarbetar med forskare vid Stockholms Universitet, Harvard University (USA), Universitat Pompeu Fabra (Spanien), Universidade do Porto (Portugal), Univerza v Ljubljani (Slovenien), med flera.

Huvudansvarig vid MIUN
Marie-France Champoux-Larsson, Fil Dr.

Har du frågor eller vill ha mer information? Kontakta oss direkt eller via languagelab@miun.se