Denna studie syftar till att öka kunskapen om upplevd livskvalitet bland gravida kvinnor

Livskvalitet under graviditet.png

I detta projekt undersöker vi faktorer som kan tänkas påverka upplevd livskvalitet bland gravida kvinnor. Förutom faktorer som har med själva graviditeten att göra, undersöker vi också hur gravida kvinnors livskvalitet relaterar till upplevt socialt stöd, eventuella sömnproblem och förlossningsrädsla eller andra former av oro rädsla och oro. Vi gör även fördjupade intervjuer om livskvalitet med gravida som beskriver en hög grad av rädsla eller oro inför förlossningen.

Kontaktperson: Elisabet Rondung, Fil Dr