Institutionen för utbildningsvetenskap har tre huvudområden, pedagogik och samhällskunskap.