Bildämnet vid Mittuniversitetet är nära knutet till lärarutbildningen och har som utgångspunkt att alla faktiskt kan.

 I våra bildkurser får du teckna, måla, skulptera, fota men också analysera och resonera. Hur påverkas vår syn på till exempel genus och etnicitet av bildspråk i reklam och media? Bild är också ett kraftfullt pedagogiskt instrument med användningsområden i all undervisning. Oavsett om det är en biologilektion eller läroboksproduktion.

De flesta som läser bild vid Mittuniversitetet gör det inom ramen för lärarutbildningen eller Lärarlyftet men vi har ibland också fristående kurser för dig som är nyfiken på ämnet.

Alla kan ha nytta av att läsa bild. Vi bombarderas ständigt av bilder som vill påverka, få oss att känna och agera. Med kunskaper i bildämnet kan vi kritiskt bemöta och ifrågasätta det vi ser.I våra kurser får du arbeta praktiskt med att lära dig teckna, måla, skulptera och hur du använder det i undervisning. Du får breda kunskaper om olika pedagogiska förhållningssätt, arbetsmetoder och material som passar för olika åldersgrupper. Vi berör även digitala medier som till exempel läsplattor och även rörliga bilder.

Undervisningssättet i kurserna har en grund i Reggio Emilia-pedagogikens filosofi, där eleverna ses som kompetenta och viktiga och där olikhet och mångfald är berikande. Som student gör du en portfolio - en dokumentation över det du lär dig, där bild, text och layout blir viktiga element. Kurserna i bild täcker de ämnesmässiga krav som ställs på lärare i bildämnet inom grundskolan.