Samhällskunskap

Samhällskunskap ger en bred orientering om samhället. Du får verktyg för att kunna beskriva, förstå och förklara det ofta komplexa och mångfacetterade samhälle vi lever i.

Kontakt

Göran Bostedt

Docent |Senior lecturer

+46101428125