Samhällskunskap ger en bred orientering om samhället. Du får verktyg för att kunna beskriva, förstå och förklara det ofta komplexa och mångfacetterade samhälle vi lever i.

Samhällskunskap har som ämne har en lång tradition, med ett ursprung som går att återfinna i 1918/1919 år skolreform. Ämnets uppgift har sedan dess start, om än med olika formuleringar, definierats till att fokusera den värdegrund samhället vilar på. Samhällskunskapsämnet inriktas på Mittuniversitetet mot ämnes- och allmändidaktik, generell samhällsteori, perspektiv på demokrati samt medborgarskapets varie-rande dimensioner (Citizenship Education). De didaktiska studierna behandlar samhällskunskapens framväxt och funktion och olika ämnes-didaktiska frågeställningar (planera, genomföra och bedöma). Den generella samhällsteorin behandlar områden som välfärds¬samhällets utmaningar, globaliserings¬processer och makt. Frågor om demokrati och medborgarskap speglas således tvärvetenskapligt ur såväl en nationell som internationell utgångspunkt.

Kurserna i samhällskunskap täcker de ämnesmässiga krav som ställs på lärare i samhällskunskap i grund- och gymnasieskolan, men är även lämpliga för yrkesgrupper där goda kunskaper om samhället är nödvändiga.

Samhällskunskap går att läsa upp till och med 120 högskolepoäng, med progression från GR(A) upp till och med avancerad nivå.

Kontakt

Göran Bostedt

Docent |Senior lecturer

010-1428125