Disputation på UTV den 5 juni

Spara favorit 5 maj maj 2015
 Utbilldningsvetenskap

Den 5 juni disputerar Jakob Billmayer, UTV.

Den 5 juni kommer Jakob Billmayer att försvara sin avhandling.

Plats och tid: Mittuniversitetet, Campus Härnösand i sal Sigma, kl. 13:15.

Avhandling:
Billmayer, J. (2015). Ska dörren vara öppen? Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland. Diss. Härnösand: Mittuniversitetet. 

Länk till avhandlingen i Diva: http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A809083&dswid=7451

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.