Våra ämnen

Institutionen för utbildningsvetenskap har tre huvudområden, pedagogik och samhällskunskap. Pedagogik leds av professor Lena Boström, samhällskunskap leds av docent Göran Bostedt och bild leds av universitetslektor universitetslektor Annika Hellman.

Pedagogik

Samhällskunskap

Bild