Skottland, Glasgow

Spara favorit 14 feb februari 2018

University of Strathclyde

Universitetet ligger centralt i östra Glasgow. Avtalet med Strathclyde ligger på deras Department of Education. De erbjuder kurser, men i första hand praktik, som du kan tillgodoräkna som utlandsstudier i din utbildning. Praktiken vänder sig i första hand mot arbete med barn och ungdomar i s k Community Centers. Det är olika slags projekt som arbetar med de som skolkar, missbrukar, är kriminella m.m. Syftet är arbeta för att de ska fungera bra socialt, gå i skola, osv. På Community Centers kan också fritidshem finnas och viss utbildning i mindre grupper.

 

Universitetet erbjuder olika former av studentboende, främst korridorboende. Tidigare studenter har också haft lätt för att hyra bostad på den privata marknaden. Kostnader för boende är något högre än i Sverige, men däremot är andra levnadsomkostnader, t ex mat, billigare.

 

Ansökningsuppgifter: Moveonnet

Universitetets webbplats: http://www.strath.ac.uk/