Vid samtliga universitet/ högskolor vi har avtal med erbjuds olika former av boende. Under respektive universitets/högskolas hemsida går det att finna den specifika information om boende som de erbjuder. Ibland ska man också skicka in en ansökan om boende i förväg till deras ”Accomodation office”. Generellt är studentboende ofta av låg kvalitet, men det kan också vara alldeles utmärkt. 

Man kan ordna boende via UTV:s internationaliseringsansvarige eller via ansökan direkt till universitet/ högskolan. Är man missnöjd finns alltid möjlighet att kontakta bostadsförmedlingar på plats och byta upp sig till ett bättre boende. Boende till att börja med garanteras alltid av mottagande universitet/ högskola. Kostnaderna varierar, men oftast är det inte högre än i Sverige, utan snarare billigare.