Nätverket

Nordplus Nätverk förskollärarutbildning i Norden ønsker å skape et felles grunnlag og forståelse for barns vilkår i Norden Gjennom student- og lærerutveksling, erfaringsutbytte, forskningsinformasjon og felles prosjekter/kurs skapes forutsetninger for videre utvikling av de ulike høgskolenes førskolelærerutdanning.

Kulturarvspedagogik i börnehöjde

Under det sista året har nätverket profilera sig mot kulturarvspedagogik och kommer att har ansökt om en fortsättning på denna inriktning under kommande år. För 2011-12 har nätverket ansökt om en anslag för en intensivkurs i Jelling, Danmark med denna inriktning.

 

Deltagarna ska få en inblick i nordiska traditioner som ansluter till temat; barn, fostran och kulturarv.  

 

 

Kontaktpersoner

Koordinator 2010-12: Troels Romby Larsen , UC Lillebält, Danmark.

e-mail trrl@ucl.dk

 

Norge

Högskolen i Nesna, Nesna, Norge: Signe Hansen. e-mail: sah@hinesna.no

Dronning Mauds Minne, Trondheim, Norge: Marit Hallset Svarre. e-mail:  mhs@dmmh.no

 

Danmark

University College Lillebælt, Jelling, Danmark: Troels Romby Larsen. e-mail: trrl@ucl.dk

Professionshøjskolen University College Nordjylland, Hjörring, Danmark: Lisbeth Paulsen. e-mail: lisbeth.paulsen@skolekom.dk

 

Finland

Åbo Akademi, Jakobstad, Finland: Märta Sandvik. e-mail: marta.sandvik@abo.fi

 

Sverige

Högskolan i Borås, Borås, Sverige: Monica Hammarnäs. e-mail: monica.hammarnas@hb.se

Mittuniversitetet, Härnösand, Sverige: Assar Hörnell.

e-mail: assar.hornell@miun.se

 

Mål

Nätverkets övergripande målsättning rör sig inom tre områden, grundutbildning, praktik och forskning. Överordnat är att förstå förskolebarns utveckling och lärande i de nordiska länderna, men också genom en ömsesidig inspiration och att utveckla kursmöjligheter med deltagande från nätverksinstitutionernas studenter och lärare.

 

Målet med nätverket är

 

  • att utveckla en gemensam grund för förståelse av förskolebarns villkor i Norden
  • att genom student- och lärarmobilitet, erfarenhetsutbyte, forskningsinformation och gemensamma projekt/ kurser,
  • skapa förutsättningar för utveckling av våra olika högskolors förskollärareutbildningar
  • att genom intensivkurser utveckla insikt och kunskaper om förändringsprocesser och
  • hälsofrämjande aktiviteter i ett hälsoperspektiv
  • att genom en gemensam websida utveckla informationsutbyte både mellan våra lärosäten
  • och externt till aktörer inom förskolan i våra länder.

Sammantaget bidrar det till att utveckla kvaliteten i våra förskollärareutbildningar.

 

Länkar

Nordplus administreras av Nordiska Ministerrådet och deras verkställande organ ligger i Helsingfors, Finland: Centret för internationellt personutbyte CIMO