Kontaktpersoner

Spara favorit 15 nov november 2018

Mittuniversitetet har utsett kontaktpersoner (lärare vid Mittuniversitetet) som ansvarar för olika geografiska områden när det gäller kontakter med samordnare, vfu-handledare och lärarstuderande.

Varje kontaktperson ansvarar för ett eller flera geografiska områden inom Mittuniversitetets region. När frågor och funderingar uppstår kan den studerande, samordnaren eller vfu-handledaren vända sig till kontaktpersonen i sitt område. Om samordnaren, vfu-handledare eller den lärarstuderande upplever att det finns behov av besök i det aktuella området ska de vända sig till kontaktpersonen.

Jämtland:


Linda Eriksson

Hälsingland:

Assar Hörnell
Assar Hörnell

Medelpad:

Anna Nelding

och

Sara Dahlqvist

Ångermanland:

Hasse Grahm
Hans-Olof Grahm

Ämneslärarprogrammet:

Ingela Norberg
Ingela Norberg

Övriga områden:

(Kommuner utanför Miuns region)
Tag kontakt med Marianne Flyckt Hahlin