Ej fullgjord vfu-kurs

Spara favorit

Jag har inte fått slutbetyg på vfu-kursen, vad kan det bero på?

Du kan inte bli godkänd på kursen så länge du inte är helt klar med din vfu inklusive tillhörande kursuppgifter/vfu-fokus. Det innebär att slutbetyget för kursen inte kan registreras förrän allt är klart och godkänt.