Ej godkänd

Spara favorit

Vad händer om man blir underkänd på vfun?

Föregående vfu-kurs måste vara godkänd innan nästa vfu kan påbörjas. Om den studerande ej blivit godkänd på vfun får den studerande möjlighet att vid ett tillfälle göra om sin vfu. Om den studerande inte heller vid detta tillfälle blir godkänd kan den studerande ansöka hos examinator om ytterligare ett tillfälle.

Vid risk för underkännande besöker kontaktpersonen studenten samt följer upp denne i nära samarbete med vfu-handledare, samordnare samt kursens lärare.