Inte registrerat önskemål i tid

Spara favorit

Jag missade att registrera mitt vfu-önskemål i tid. Vad händer då?

Så snart du kommer på att du missat, ta kontakt med vfu-administrationen! Då kan vfu-administrationen i mån av tid och möjlighet lägga in dina önskemål och göra en efterbeställning. Sen handlar det väldigt mycket om samordnaren i kommunen/alt. annat lärosäte eller distanskommun har möjlighet att ordna en vfu-placering med kort varsel.

I de kommuner som har väldigt stort tryck på sig kan det vara väldigt svårt att få en plats. Skulle vi inte lyckas med detta undersöker vi om det är möjligt att hitta en plats i en närliggande kommun. Är detta inte heller möjligt kommer du erbjudas plats i Miuns region alt. att vfun blir senarelagd vilket kommer att påverka de fortsatta studierna.

För att eliminera problem måste du se till att registrera dina önskemål inom önskeperioden (alltid terminen före vfun):

Inför höstterminens vfu: 15/4 - 15/5
Inför vårterminens vfu: 15/10 - 15/11