Kursregistrering i Ladok

Spara favorit

Terminer som har vfu är speciella när det gäller själva kursregisreringen i Ladok...

När ni har en termin med vfu ska ni alltid registrera er på vfu-kursen samtidigt som när ni registrerar er på terminens första kurs, även om vfun startar senare på terminen. Detta för att vfu-systemet ska kunna känna av- och uppfatta att ni är behöriga. Ni blir inte synliga/placerbara i vfu-systemet för era vfu-samordnare/vfu-administrationen förrän ni är registrerade på själva kursen (aktuell vfu-kurskod) i Ladok. Det krävs alltså två olika slags registreringar för att ni ska kunna vfu-placeras:

  1. Ett registrerat vfu-önskemål i vfu-systemet för aktuell termin. Denna registrering görs terminen innan aktuell vfu (under önskeperioden).
  2. En kursregistrering på aktuell vfu-kurs i Ladok (kurskod). Denna registrering görs i samband med terminsstart.