Besked om placering

Spara favorit

När får jag besked om min vfu-placering?

Efter önskeperioden blir ditt önskemål synligt för din samordnare i en prognos i vfu-systemet. Därefter krävs det att du, vid terminsstart, registrerar dig i Ladok på aktuell vfu-kurs för att göra att en placering blir möjlig. Är du inte registrerad uppfattar inte systemen att du är behörig. Registrera dig därför alltid så snart det är möjligt på vfu-kursen även om den kommer senare på terminen (efter en teorikurs). Det här gäller enbart de terminer som du ska göra vfu. Den "tidiga" registreringen är alltså nödvändig för att det ska fungera så att du blir synlig och placerbar i vfu-systemet för din vfu-samordnare.

Det är samordnaren i din kommun som placerar dig och du får besked via ditt e-postkonto på Studentportalen. Tänk på att vidarebefordra din e-post från Studentportalen om du inte använder den så ofta!

Hur lång tid det tar innan du får ett placeringsbesked kan ta lite olika tid beroende på hur snabbt samordnaren får besked från skolor/förskolor och därefter kan göra sina placeringar. I vissa kommuner är det väldigt många studenter och begränsad tillgång på platser och då kan det ta lite längre tid. 

Beskedet om din placering går ut samtidigt till dig och vfu-administrationen. För dig som går utbildningen och inte blir placerad i något av Mittuniversitetets områden/kommuner kan detta ta lite längre tid eftersom vi då måste gå genom den önskade kommunens närmsta lärosätes vfu-organisation.