Sjuk under vfun

Spara favorit

Vad händer om jag blir sjuk under vfun?

Om du skulle bli sjuk under din vfu så pratar du med din vfu-handledare och samordnare och kommer överens om när du ska ta igen de dagar du varit borta. Vid sjukdom som varar längre än en vecka krävs sjukintyg. Vi gör då en bedömning, från fall till fall, hur återtagning/komplettering av vfun ska tas igen. (Detsamma gäller vid vård av sjukt barn).