Utflykt/byte

Spara favorit

Får jag göra vfu i ett annat område?

En utflykt kan tillåtas om det finns pedagogisk motivering. Man kan ansöka om att byta kommun om man ska (eller har) flyttat. 

Inom kommunen, men till ett annat område

Samordnare i respektive område kommunicerar med varandra och ordnar utflykterna sinsemellan. 

Utanför kommunen

Studenten måste ansöka om/beviljas utflykt eller byte till annan kommun. Ansökan görs till studierektor för vfu. Vfu-admin byter till ny kommun och vidarebefordrar utflyktsönskemålet till den nya kommunens samordnare. (Ansökan ska även göras vid permanent byte av kommun).

I Vfu-systemet

Önskan om en utflykt får man uttrycka under "Speciella önskemål" samt kryssa i rutan "Utflykt". Därefter får din ordinarie samordnare överväga detta och samråda med annan samordnare om möjligheten (om det är inom samma kommun). Därefter lägger vfu-admin in den "tillfälliga" placeringen. Om det gäller utflykt till en annan kommun måste studierektor för vfu ge sitt godkännande innan förfrågan till ny kommun skickas (se ovan).