Vfu på egen arbetsplats alt. där en anhörig arbetar

Spara favorit

Får jag göra vfu på min arbetsplats eller där en anhörig arbetar?

Nej, du får inte göra vfu på din egen arbetsplats. Du ska heller inte göra vfu där någon närstående, nära bekant eller arbetskamrat arbetar eftersom det kan leda till en obekväm situation vid bedömningen om det t.ex. skulle visa sig att det inte har fungerat så bra för dig. Det här betyder också att det inte är lämpligt att du gör din vfu på din arbetsplats. Dessa ovan beskrivna situationer kan också komma att ifrågasättas av andra studenter.