Vikariat

Spara favorit

Är det tillåtet att vikariera under vfun?

All vfu ska vara handledd, vilket innebär att vikariat inte räknas som vfu. Om du blir erbjuden ett vikariat under en vfu-period får du alltså inte räkna de dagarna som vfu, dessa dagar måste du då ta igen. Det är heller inte tillåtet att göra vfu i egen tjänst/på sin egen arbetsplats.