Övningsskolor/övningsförskolor

Spara favorit 8 maj maj 2019

Mittuniversitetet har ansökt om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Ansökan har beviljats och det femåriga projektet har påbörjats. Målet är att majoriteten av studenter ska tillhöra ett övningsskoleområde inom Mittuniversitetets region vid projektets slut sommaren 2019. 

Läs mer om övningsskolor/övningsförskolor

Frågor och svar om övningsskolor och övningsförskolorLyssna