Kommunikation och samverkan

Spara favorit 9 okt oktober 2017
Exteriör Campus Sundsvall

Kommunikation och samverkan

Studenter på kommunikations- och PR-programmet

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan.

Samverkansavdelningen

Vi prioriterar vår relation med omvärlden. Det är ett strategiskt val för vår verksamhet. Vi är nämligen övertygade om att verklighetsförankrad utbildning och forskning som sker i samklang med omvärlden ger märkbara resultat. Vi söker ständigt efter sätt att samverka med olika aktörer i samhället.