Välkommen att anmäla dig till ett inspirerande utbildningstillfälle om hur vi får bättre kvalitet i våra kursplaner!

Spara favorit 19 mar mars 2019

Det är inte enkelt att formulera en riktigt bra kursplan som på bästa sätt tar hänsyn till formella krav, men ändå upplevs som pedagogisk och tydlig för studenter, lärare, administratörer och andra berörda.

Som en del i ALP-projektet Kursplan 2.0 erbjuder vi nu sex utbildningstillfällen, tre i Sundsvall och tre i Östersund, och du behöver anmäla dig då antal platser är begränsat. Vi bjuder på fika.

Upplägg: Passet inleds med en introducerande föreläsning som följs av diskussioner och praktiskt arbete med en kursplan i ditt ämne. Utbildningspassen leds av lärare från HUV- och NMT-fakulteterna och du som deltagare tar med dig den kursplan du vill arbeta med och din bärbara dator.


När du gjort din anmälan får du mer information via e-post.

OBS: Anmälan är öppen fram till dagen innan sista utbildningstillfället, men observera att passerade utbildningstillfällen fortfarande ligger kvar i listan, så välj ett datum framåt i tiden.

Välkommen!

Anmälan: