Mittuniversitetet har åtta olika forskningscentrum, varav fyra stycken har sin hemvist vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT).