Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier har ett kansli med flera olika funktioner. Nedan finner du samtliga medarbetare på kansliet samt deras kontaktuppgifter.

Dekaner

Hans-Erik Nilsson, dekan

Dan Bylund, prodekan

Ingela Bäckström, vicedekan

Kanslichef och utbildningsadministrativ chef

Maria Torstensson, kanslichef

Lena Lenner, utbildningsadministrativ chef

Nämnds- och ledningsstöd

Annika Berggren, handläggare ledningsstöd, anställningsrådet

Malin Bydén Sjöbom, samordnare för grundutbildningsfrågor, handläggare ledningsstöd, utbildning på grund- och avancerad nivå (GRUR)

Fanny Burman, handläggare ledningsstöd, forskning

John Håkansson, handläggare ledningsstöd, utbildning på forskarnivå (FUR)

Lena Lenner, handläggare ledningsstöd, kvalitetsarbete, fakultetsnämnden (FN)

Stefan Pettersson, handläggare ledningsstöd, forskning, utbildning på forskarnivå (FUR)

Fakultetshandläggare 

Lena Karlén Andersson, utbildning DSV

Åsa Danvind, utbildning-planering

Britt Edlund, utbildning KMT, EHB, MOD

Katarina Eriksson, projektstöd FSCN

Kajsa Fridell, samverkan

Lotta Frisk, utbildning EKS, CHE

Peter Glans, utbildning-planering

Lena Höijer, utbildning IST

Karin Knobloch, forskning STRC

Sofia Larsson, samverkan

Viktoria Lilja, utbildning NAT, CHE

Sam Lodin, utbildning-planering

Veronica Norman, utbildning DES, IST

Kerstin Nyström, utbildning MKV

Anna-Maria Selvehed, projektstöd STC

Lisa Velander, forskning STC

Anna-Karin Viklund, utbildning MOD, CHE

Brita Åkerström, utbildning EHB, KMT och forskning STRC

Examinatorer

Examinatorer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Rådet för utbildning på forskarnivå. (FUR), reviderad 2020-02-03

Ämnesföreträdare

Ämnesföreträdare för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.