Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier har ett kansli med flera olika funktioner. Nedan finner du samtliga medarbetare på kansliet samt deras kontaktuppgifter.

Dekan

Hans-Erik Nilsson

Prodekan

Ingela Bäckström

Kanslichef

Maria Torstensson          

 

Nämnds- och ledningsstöd

Annika Berggren, handläggare ledningsstöd, anställningsrådet.

Malin Bydén Sjöbom, samordnare för grundutbildningsfrågor, handläggare ledningsstöd, utbildning på grundnivå, GRUR

Fanny Burman, handläggare ledningsstöd, forskning

Lena Lenner, handläggare ledningsstöd, kvalitetsarbete, fakultetsnämnden.

Stefan Pettersson, handläggare ledningsstöd, forskning, utbildning på forskarnivå, FUR

Anne Åhlin, administratör, utbildning på forskarnivå, arkivansvarig NMT fakulteten

Fakultetshandläggare 

Åsa Danvind, fakultetshandläggare, utbildning. 

Sam Lodin, fakultetshandläggare, utbildning.

Peter Glans, fakultetshandläggare, utbildning.

Teresia Edling Hultgren fakultetshandläggare, samverkan (föräldraledig)

Kajsa Fridell fakultetshandläggare, samverkan

Sofia Larsson fakultetshandläggare, samverkan

Anna-Maria Wiklund fakultetshandläggare, projektstöd

Katarina Eriksson fakultetshandläggare, projektstöd

Linda Andersson, kommunikatör

Fakultetsadministratörer utbildning

Lena Karlén Andersson, DSV

Lotta Frisk, EKS, CHE

Lena Höijer, IST

Viktoria Lilja, NAT, CHE

Brita Åkerström, KMT, EHB

Veronica Norman, DES

Kerstin Nyström, MKV

Anna-Karin Viklund, MOD, CHE

Britt Edlund, KMT, EHB, MOD

Fakultetsadministratörer forskning

Lisa Velander, STC

Brita Åkerström, STRC

Examinatorer

Examinatorer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Rådet för utbildning på forskarnivå. (FUR), reviderad 2020-02-03