Branschsamverkan är ett nätverk vars syfte är stärka kompetensen i regionen. Genom samverkan kan företag/organisationer, studenter och lärare knyta kontakter, utbyta tankar, idéer och växa tillsammans.

Kontakta oss

Sidan uppdaterades 2020-11-04