Branschsamverkan är ett nätverk vars syfte är stärka kompetensen i regionen. Genom samverkan kan företag/organisationer, studenter och lärare knyta kontakter, utbyta tankar, idéer och växa tillsammans.

Samarbeten mellan studenter och företag/organisationer sker på många sätt. Det är mycket vanligt att till exempel skriva sitt exjobb på en organisation eller företag. Men det finns många fler sätt att utbyta kompetenser och erfaranheter. 

För dig som företag/organisation

För dig som student

Våra utbildningar inom naturvetenskap, teknik och medier

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du och ditt företag vill bli medlem i Branschsamverkan eller om ni har några frågor. Du kan också registrera dig för att få informationsbrev och inbjudningar.

 
Campus Sundsvall


Kajsa Fridell
kajsa.fridell@miun.se
010-142 82 10
 

Campus Östersund

Sofia Larsson
sofia.larsson@miun.se
010- 142 87 57