Branschsamverkan för hållbar resurseffektivitet

Spara favorit 12 nov november 2018
Logotyper branschsamverkan it

Branschsamverkan är ett nätverk vars syfte är att öka konkurrenskraften i regionen och dess företag samt organisationer genom att stärka kompetensförsörjningen. Med rätt personer som har rätt kunskaper kan nätverket växa sig starkt och verka långsiktigt

Nätverket verkar för att skapa en arena där industri, offentlig sektor, studenter och lärare kan mötas, knyta kontakter och utbyta tankar samt idéer. Vi söker därför kontinuerligt efter nya uppslag och idéer som kan utöka samarbetet och berika nätverket.  

Kontakta oss gärna om du och ditt företag vill bli medlem i Branschsamverkan, eller om ni har några frågor.

Branschen hälsar naturvetenskapliga och tekniska studenter välkomna

Kontakt

Teresia Edling Hultgren
teresia.edling-hultgren@miun.se
010-142 83 04

Kajsa Fridell
kajsa.fridell@miun.se
010-142 82 10