Årshjul för Branschsamverkan för hållbar resurseffektivitet

Spara favorit 14 mar mars 2019
Branschsamverkan årshjul

Årshjulet för Branschsamverkan för hållbar resurseffektivitet ger en översikt över vilka aktiviteter och events som samverkansplattformen genomför under ett år. För mer ingående information om enskilda händelser se kalendariet.