Branschsamverkan IT

Spara favorit 3 jan januari 2019
Logotyper branschsamverkan it
Företag som ingår i Branschsamverkan IT

Branschsamverkan är ett nätverk vars syfte är att öka konkurrenskraften i regionen och dess företag samt organisationer genom att stärka kompetensförsörjningen. Med rätt personer som har rätt kunskaper kan nätverket växa sig starkt och verka långsiktigt.

Nätverket Branschsamverkan inkluderar Mittuniversitetet, företag och organisationer samt studenter. Målet är att tillsammans bedriva en spännande, inspirerande och levererande arena där Mittuniversitetet och IT-branschen möts. Samverkan kan exempelvis ske genom examensarbeten, gästföreläsningar eller genom att ni deltar i vårt mentorprogram. 

Kontakta oss gärna om du och ditt företag vill bli medlem i Branschsamverkan, eller om ni har några frågor. Du kan också registrera dig för att få informationsbrev och inbjudningar.

Kontakt

Teresia Edling Hultgren
teresia.edling-hultgren@miun.se
010-142 83 04

Studentsamarbeten

Här kan du läsa mer om hur du kan samarbeta med studenter.

Branschen hälsar IT-studenter välkomna