Årshjul för Branschsamverkan IT

Spara favorit 3 jan januari 2019
Branschsamverkan årshjul

Branschsamverkan ITs årshjul ger en översikt över vilka aktiviteter och events som samverkansplattformen genomför under ett år. För mer ingående information om enskilda händelser se kalendariet.