Styrelsen

Spara favorit 22 okt oktober 2019

Branschsamverkan IT leds av en styrelse. Styrelsen består av personer från Mittuniversitetet samt branschens företag och organisationer. Mittuniversitetet ansvarar för sammansättning och leder styrelsen. Styrelsens fokus är vision och strategi. Styrelsen ska verka med ett helhetsperspektiv och omvärldsfokus.

Styrelsen består av personer från Mittuniversitetet, branschens företag och organisationer samt studentföreningen Mytec. Styrelsens deltagare ska ha engagemang, mandat att fatta beslut, representera en helhet i branscher och olika verksamheter samt ha ett stort eget nätverk.

Styrelsen möts normalt två gånger per halvår.

Styrelsen för Branschsamverkan IT 2017:
Jonas Bäckström, Dewire
Mikael Gidlund, Mittuniversitetet
Kristina Löfbom-Englund, Sogeti
Johan Moritz, XLENT Consulting Group
Lars-Erik Palmgren, Tieto
Lennart Sanderyd, Försäkringskassan
Lars Skandevall, BRON Innovation
Kjell Westman, Monitor
Patrik Österberg, Mittuniversitetet
Tommy Ytterström, ProandPro