Michelle Ludovici har läst Civilingenjör i industriell ekonomi på Mittuniversitetet. Nu är hon alumn och idag jobbar hon som verksamhetsutvecklare på Bolagsverket. Hon har gärna kontakt med Mittuniversitetets studenter genom mentorskap och företagsmässor.


Michelle Ludovici

Berätta lite om din nuvarande arbetsgivare och hur länge du har varit där?

Jag har börjat på Bolagsverket som verksamhetsutvecklare den 3:e Augusti 2020, så jag har inte varit där ett halvt år än.


Hur har din resa sett ut efter att du avslutade din utbildning och vilket var ditt första steg i yrkeslivet?

Jag jobbade på dåvarande Mittmedia (nu Bonnier News Local) som projektledare/Scrum master samtidigt som jag pluggade klart mitt sista år på Stockholms universitet (samarbete med Mittuniversitetet). Fick förfrågan om anställning under den tiden och började direkt efter studierna på Mittmedia som projektledare.


Hade du kontakt med alumner under din studietid? 

Ja, jag har delvis sett dem på mässor, och andra via personlig kontakt via kompisar. Nu finns det ett bra utvecklat mentorskap – det fanns inte på samma sätt när jag var mitt i studierna och det hade jag nog utnyttjad.


Samverkar du och din arbetsgivare med studenter idag?

 Ja, Bolagsverket tar in trainees från universitetet och jobbar ihop med Bron innovation t.ex. som deltagare på Good Tech Hack.


På vilket sätt hjälpte Mittuniversitetet dig att komma i kontakt med näringslivet under studietiden? 

Det fanns en företagsmässa där man kunde lämna sitt CV och prata med olika företag. Det tyckte jag var väldigt bra. Mid Hack som arrangerades då gjorde att jag fick ett jobberbjudande på Mittmedia under studietiden. Genom andra mässor fick man också kontakt med olika företag, men det är mest de studenter som står inför avslutning av sina studier som är mest intressanta för de. I mitten av studierna så skulle jag har önskat att det fanns en obligatorisk praktik under studietiden, eller att man förmedlar fler sommarjobb inom området.


Hur skulle du som alumn vilja ha kontakt med studenter idag?

Jag kan tänka mig ställa upp som mentor och fortsätter vara med på företagsmässor.


Vad fick dig att välja att läsa civilingenjörsutbildningen vid Mittuniversitetet? 

Jag hade kollat igenom flera utbildningar och bestämde mig på civilingenjörsutbildning på Mittuniversitetet eftersom jag fick bilden att man då kunde jobba i flera branscher med mångfaldiga uppgifter och att det skulle bli lätt att få ett jobb efter utbildningen. Jag bodde redan i Sundsvall och hade kompisar här, så Mittuniversitetet var ett lätt val.


Hur ser arbetsmarknaden ut idag för studenter som läst din utbildning?

Även med corona pandemin skulle jag bedöma att det ser ljusare ut för civilingenjörer än kanske andra yrkesgrupper, särskilt om man väljer att gå mot IT branschen som är så stort här i Sundsvall och Sverige generellt.


Är du en stolt alumn?

Ja