Annika Härenstam

Professor i arbetsvetenskap, tidigare vid Göteborgs universitet, numera verksam vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Annika Härenstam