Professor i arbetsvetenskap, tidigare vid Göteborgs universitet, numera verksam vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Annika Härenstam

Annikas forskningsinriktning handlar om arbetsorganisation, arbetsmiljö och genus. Under senare år har hennes forskning handlat om förutsättningar för chefskap i offentlig sektor.

Annikas föreläsning har titeln: 
Inkludering, hållbarhet, och jämlikhet – Vilken slags arbetslivsforskning behövs som tar hänsyn till dessa värden?
Läs hennes abstract till föreläsningen.