Professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Paulina de los Reyes

Paulinas forskning handlar om arbetsliv, makt och intersektionalitet ur ett ekonomisk historiskt perspektiv. Hon har bland annat publicerat boken Intersektionalitet. Kritiska reflexioner om ojämlikhetens landskap (tillsammans med Diana Mulinari) och varit redaktör för forskarantologierna Arbetslivets (o)synliga murar (2006) och Inte bara jämställdhet. Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet (SOU 2014:34).

Pauinas föredrag har titeln:
Ojämlikhet i arbetslivet, behövs ett intersektionellt perspektiv?
Läs hennes abstract till föreläsningen.